Reasürans Brokerliği

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması işletmelerin risklerini çeşitlendirmekte ve arttırmaktadır. İşletmeler karlılık içinde büyürken, değişen ve çoğalan risklerinin güvence altında olmasını beklemekte ve bunun önlemlerinin arayışına girmektedir.