Reasürans Brokerliği

Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması işletmelerin risklerini çeşitlendirmekte ve arttırmaktadır. İşletmeler karlılık içinde büyürken, değişen ve çoğalan risklerinin güvence altında olmasını beklemekte ve bunun önlemlerinin arayışına girmektedir.

İşletmelerin spesifik veya yüksek kapasite gerektiren sigorta ihtiyaçlarında Türk Sigorta Sektörü ile birlikte yurtdışı reasürans piyasalarından da araştırmalar yapılmaktadır. Böylece sigortalılarımızın ihtiyacını karşılayacak riske özel kapasiteler yaratılmakta ve bu kapasitenin Türk mevzuatına uygun olarak hazırlanması sağlanmaktadır. Globalleşen dünyada uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması işletmelerin risklerini çeşitlendirmekte ve arttırmaktadır. İşletmeler karlılık içinde büyürken, değişen ve çoğalan risklerinin güvence altında olmasını beklemekte ve bunun önlemlerinin arayışına girmektedir.

İşletmelerin spesifik veya yüksek kapasite gerektiren sigorta ihtiyaçlarında Türk Sigorta Sektörü ile birlikte yurtdışı reasürans piyasalarından da araştırmalar yapılmaktadır. Böylece sigortalılarımızın ihtiyacını karşılayacak riske özel kapasiteler yaratılmakta ve bu kapasitenin Türk mevzuatına uygun olarak hazırlanması sağlanmaktadır.