Risk Danışmanlığı

Kuruluşunuzun önlenemeyen risklerine karşı en uygun sigorta programını, en geniş kapsam ve en uygun koşullarla oluştururuz. Ardından, öncelikle sizin tercihleriniz doğrultusunda seçtiğimiz sigorta şirketlerinden alınan fiyatlar ve koşulları gösteren bir raporla birlikte bir maliyet tablosu hazırlarız.

Bu raporun ekinde teminat kapsamını, geçerli muafiyet ve diğer şartları detaylı olarak belirtiriz.

Bunun için ;

  • Kurumunuzu ve operasyonlarınızı , yani sizi tanıyarak,
  • Bu operasyonların yarattığı riskleri tanımlayıp sınıflayarak,
  • Önceliklerinize ve bütçenize göre Kurumunuz için en uygun sigorta modelini tasarlamayı ve
  • Bu model üzerinden Türk ve/veya Avrupa piyasalarında alternatif çözüm önerilerini sizlere sunmayı öneriyoruz.
Risk Danışmanlığı

Oluşan hasarın en hızlı ve en etkin şekilde yönetimi ve tazminatın ödenmesi, ilgili kurumun hiç hasar olmamışçasına tekrar faaliyete geçmesi , bir sigorta poliçesinin ve doğal olarak bu poliçenin satın alınmasında danışmanlık yapan brokerin en temel işlevidir. Bu nedenle, hasarın etkili yönetimi konusunda sigortalı kurum çalışanlarına çeşitli eğitimler yolu ile verimi arttırmak, maliyetleri azaltmak ve hasarın en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak nakit akısına yardımcı olmak Gülsoy Brokerlik hasar ekibinin temel görevidir.

Ayrıca, mevcut müşterimiz olsun veya olmasın , hasar sonrası süreçte objektif bir görüş almaya gereksinimi olan tüm sigortalılara hasarın yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Hasar konusunda, sigortalı adına olası en iyi koşulları elde etmek için sigorta şirketleriyle hasar ile ilgili bütün hususları karşılıklı görüşerek sigortalının marka değeri ve itibarını gözeterek hasar sürecini en etkin ve hızlı bir şekilde yönetmek Gülsoy Brokerlik’in en önemsediği iş disiplinidir.

Sigortalılarımızın , hasarı öğrendiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine bildirimde bulunması esastır. Sigortalılarımızın hasar ile karşılaşır karşılaşmaz, detayları sigorta şirketinin Hasar İletim Merkezine veya Brokerliğimizdeki hasar danışmanlarına yazılı veya sözlü olarak bildirimde bulunması süreci başlatmaktadır. Bildirim sonrası, tüm işleyiş hakkında evrak yönetimi ve süreç danışmanlarımız tarafından yönetilmektedir.