Sigorta Brokeri Kimdir?

Sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyen müşterisini temsil ederek ve onların nam ve hesabına ; bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya hasar tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişidir.