Operasyonel Riskler

İşletmeniz faaliyetine devam ederken, işletme karlılığını azaltacak veya yok edecek sayısız risk altındadır.

Doğal afetler veya başka olaylar nedeniyle fiziksel mal ve varlıklara gelecek hasarlardan, bu hasarlar sonucunda işin kesintiye uğraması ve bundan kaynaklı kayıplara, faaliyet süresince çalışanların, 3.şahısların, çevrenin uğrayacağı zararlardan doğan sorumluluklara kadar tüm bu riskler işletmenizin operasyon süreçlerinden kaynaklı riskleridir.

Finansal Riskler

İşletmenizin operasyonlarını sürdürebilmesi için güçlü bir sermaye yapısına sahip olması ve bunun devamlılığının sağlanması oldukça önemlidir. Gelişen ve değişen koşullar, işletmelerde başarıdan söz edilebilmesi için finansal risklerin yönetilmesi ve transfer edilmesini zorunlu hale getirmektedir.

Proje Bazlı Riskler

İnşaat sektöründeki risklerin çokluğu ve meydana gelen zararların yıkıcılığı, bu sektörde faaliyet gösteren işletmeniz için sigortayı temel bir gereksinim haline getirmektedir. Projenizin özelliğini, sözleşmesel sorumluluklarınızı inceleyerek hazırladığımız sigorta programları ile proje süresince her türlü değişiklik talebinizde ve hasarın yönetiminde danışmanlık hizmeti vermeye hazırız.

Çalışan Yan Hakları Yönetimi

Gülsoy Brokerlik, kurumların vizyonu, hedefleri ve çalışanlarının profiline ve çalışanlarına sunduğu yan haklara uyumlu bağlılık (loyalty) modelleri oluşturmak konusunda sizlere uzman kadrosu ile hizmet verecektir. Bu modellerin ; işyerindeki verimlilik, etkinlik ve bağlılığı üst düzeye taşımak konusunda çok olumlu etkileri olduğu gibi, çalışan ve şirket mutluluğunu da ortak bir payda da buluşturmaktadır.