Sanat Sigortaları (Fine Art All Risks)

Sanat konusunda büyük veya küçük, özel veya ticari yatırım yapan tüm kişi veya kuruluşlara ; karşılaşabilecekleri tüm riskleri en geniş anlamda teminat altına alan bir sigorta programının yanında entegre bir servis taahhüdü ile hizmet vermek istiyoruz.

Taşıyıcı ve Depocu Sorumluluk

Taşıma işlerini yüklenen taşıyıcı firma olarak, “Freight Forwarders” sıfatı ile çalışan kurumunuzun müşterilerine karşı ; oluşan yük hasarları , malın yanlış teslim edilmesi , yanlış dokümantasyon, çalışanların emniyeti suiistimalleri, alt taşeronların hataları, dolayı hasarlar gibi risklerden kaynaklanan sorumlulukları nedeniyle uğrayabileceği maddi ve finansal kayıpları teminat altına almaktadır.

Yurt İçi & Yurt Dışı Taşıyıcı Sorumluluk

Türkiye sınırlarında taşımacılık yapan veya uluslararası karayolu taşımacılığı yapan bir işletmeniz varsa, taşıdığınız yükte meydana gelen hasar ve kayıptan yasal olarak sorumluluğunuz bulunmaktadır. Uluslararası taşımacılık yapan işletmeler için bu sorumluluk, CMR Konvansiyonu ile belirlenmiştir.

Filo Kasko Yönetimi

Araçların günlük operasyonları sırasında yoğun yaşanan kaza risklerine karşı en uygun maliyetler sigortalanabilmesi için, öncelikle araç filonuzun profilinizin analiz edilmesi ve kurumunuzun ayırdığı bütçeye en uygun şekilde bir alternatif sigorta modelleri dizayn edilerek tek elden topluca sigortalanması en önemli unsurlardan biridir.

Grup Sağlık Sigorta

Grup ( Kurumsal ) Sağlık Sigortaları, hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, uygun primler ile özel sağlık Kuruluşlarındaki sağlık giderlerini güvence altına alma imkanı verir.