Grup ( Kurumsal ) Sağlık Sigortaları, hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, uygun primler ile özel sağlık Kuruluşlarındaki sağlık giderlerini güvence altına alma imkanı verir.

İşverene sağladığı Avantajlar;

  • Vergi avantajı elde etmesi,
  • Çalışanlarına sağladığı hizmetlerle kurumsal prestijini arttırması,
  • Çalışanlar tarafından tercih edilir bir kurum olması,

Çalışanlara sağladığı avantajlar;

  • Şirkete bağlılığının artması,
  • Çalışanın kendisini daha değerli ve şirketin uzun vadeli planları içinde hissetmesi,
  • Kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti ile çalışanın asli görevlerinde olası zaman kayıplarının engellenmesi,
  • Kendisini güvende hissetmesi ve bunu performansına yansıtması,

Grup Sağlık sigorta planlarında, kurumun beklentileri, iş modeli , çalışan yönetim stratejisi ve ayırdığı bütçeye göre modellemeler yapılır ve teminat kapsamı belirlenir.

Firmadan çalışanın ayrılması haline, mevcut grup poliçesinden bireysel poliçeye geçiş için ilgili çalışana her türlü destek verilmektedir.