Taşıma işlerini yüklenen taşıyıcı firma olarak, “Freight Forwarders” sıfatı ile çalışan kurumunuzun müşterilerine karşı ; oluşan yük hasarları , malın yanlış teslim edilmesi , yanlış dokümantasyon, çalışanların emniyeti suiistimalleri, alt taşeronların hataları, dolayı hasarlar gibi risklerden kaynaklanan sorumlulukları nedeniyle uğrayabileceği maddi ve finansal kayıpları teminat altına almaktadır. Bu sigorta türü, yüklediğiniz taşmacılık ve varsa depolama ve bunlarla bağlantılı olmak şartıyla diğer lojistik faaliyetlerinin tanımına ve kapasitesine bağlı olarak modellemek ve gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı piyasalarından en iyi alternatif çözümleri sunmak Gülsoy Brokerlik’in uzmanlığıdır.