Türkiye sınırlarında taşımacılık yapan veya uluslararası karayolu taşımacılığı yapan bir işletmeniz varsa, taşıdığınız yükte meydana gelen hasar ve kayıptan yasal olarak sorumluluğunuz bulunmaktadır. Uluslararası taşımacılık yapan işletmeler için bu sorumluluk, CMR Konvansiyonu ile belirlenmiştir.

İşletme faaliyetiniz ile ilgili, üçüncü şahıs mallarının nakliyesi sırasında gerçekleşebilecek hasar ve kayıplara karşı yasal sorumluluğunuz için, gerek CMR konvansiyonu çerçevesinde ve gerek ise taşıyıcı olarak hukuken sorumlu tutulduğunuz ancak konvansiyon şartlarını aşan yasal taleplerde şirketinizi koruyacak şekilde modelleyerek teminat sağlanmaktadır.