Sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyen müşterisini temsil ederek ve onların nam ve hesabına ; bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya hasar tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişidir.

Broker faaliyetlerini yürütürken özellikle sigorta şirketine karşı bağımsız olmak zorundadır . Çalışmalarını müşterisinin talep ve gereksinimlerine göre tanımlayan ve modelleyen broker, bu konularda herhangi bir sigorta şirketinden yönlendirme almadan sorumluluğu kendisine ait olmak kaydıyla, sigortalının hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde sigorta programını oluşturur ve bu programların en iyi şekilde yürütülmesini sağlayan aracı kurumdur.

Bir Sigorta Brokeri İle Çalışmanın Ayrıcalıkları;

Sigorta brokerleri müşterilerini temsil eder.

Sigorta brokerleri, müşterilerinin temsilcisidir. Müşterilerinden aldıkları yetki belgesiyle, müşterilerinin ihtiyaç duydukları içerikte sigorta poliçesini en az 3 sigorta şirketinden temin etmekle ve müşterilerinin nihai kararı vermelerinde onları yönlendirmekle görevlidir.

Sigorta brokerliği uzmanlık gerektirir.

Sigorta brokerleri, faaliyete başlamak için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünden sigorta brokerliği ruhsatı almak zorundadır. Ruhsat talebinde bulunmak için sağlanması gereken şartlardan biri de, şirketin kurucu ortaklarının en az 8 yıl sigorta sektöründe çalışmış olmalarını belgeleme gerekliliğidir.
Sigorta brokerleri, T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teftiş Kurulu tarafından belli dönemlerde teftişe tabi tutulur ve 7397 sayılı Sigorta Murakebe Kanununun 37. maddesine dayalı “Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği” ne uygun faaliyet gösterip göstermedikleri söz konusu kurul tarafından denetlenir.

Sigorta brokerleri tüm sigorta şirketleri ile çalışabilir.

Sigorta brokerleri, istedikleri sayıda sigorta şirketiyle işbirliği yapabilir. Gerekli gördükleri takdirde tüm sigorta şirketleriyle de çalışabilir.

Sigorta brokerleri bağımsızdır.

Sigorta brokerleri, temsil ettikleri müşterilerinin sigorta poliçelerini sigorta şirketlerine dağıtırken yönetmelikte şart koşulan “brokerlerin, yıl sonu itibariyle bir sigorta veya reasürans şirketine sağlayacakları prim hasılatı toplam prim hasılatının %50’sini aşamaz” maddesine sadık kalmak zorundadır. Böylece hiçbir sigorta brokeri hiçbir sigorta şirketiyle ağırlıklı oranda çalışamaz.